Wordpressutbildningen

Wordpressutbildningen

Öka din försäljning med bilder som lyfter din webbutik.

Kurs start
31 Augusti - 4 träffar

Öka din försäljning med bilder som lyfter din webbutik.

Den ökade mängden av webbutiker och samhällets mognaden till ökad näthandel gör det viktigare att riktigt bra bilder på våra nätbutiker. Lär dig att fotografera bilder som gör skillnad för din hemsida.
Du kommer att jobba med den kamera som du känner dig bekväm med. Smart Phone eller enklare kompakt kamera går bra även om systemkamera kan vara att föredra för en webbutik med omsättning på produkter.

  •  Bild format
  •  Bild storlekar
  •  Ljussättning
  •  Bild tyngd
  •  Friläggning
  •  Filter

Du bör avsätta tid mellan träffarna för arbete med dina produkter och bilder för att få maximal utdelning av kursens innehåll .

Kursen omfattar fyra träffar. Vi utgår från kursdeltagarnas grundkunskaper och målsättningar för att diskussioner frågor och funderingar ska komma så nära kursdeltagarnas individuella målsättning. Avsteg eller förändringar i arbetsplanen sker efter behov i samråd med kursdeltagare för att uppnå ett bra resultat av uppsatta mål.

När du vill ha en hemsida som har bra bilder

Utbildade med löpande Certifieringar är nyckeln till hög kvalité på våra utbildningar

Våra kursledare är certifierad inom respektive ämnes certifiering program, Vi vidareutbildas löpande för att kunskaps kvalité på alla kurserna skall vara så nära framkanten av den digitala utvecklingen som möjligt. Utveckling är vår bas, utbildning vår passion och tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan har vi folkbildat cirkeldeltagare från traditionella verksamheter till att möta den digitala framtiden i takt som passar de flesta och resultat som överträffar förväntningarna.

 

Certifierad

Utbildade med löpande Certifieringar är nyckeln till hög kvalité på våra utbildningar

Våra kursledare är certifierad inom respektive ämnes certifiering program, Vi vidareutbildas löpande för att kunskaps kvalité på alla kurserna skall vara så nära framkanten av den digitala utvecklingen som möjligt. Utveckling är vår bas, utbildning vår passion och tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan har vi folkbildat cirkeldeltagare från traditionella verksamheter till att möta den digitala framtiden i takt som passar de flesta och resultat som överträffar förväntningarna.

Samverkans partners

Folkbildande digitalisering, för att vara relevanta för fler i dag och imorgon!

Plats och tid

Kurslokaler:  Centralgatan 3, Alvesta endast en kort promenad på cirka 100 m från Alvesta resecentrum.

Start datum och tid enligt ovan specificerad tid.

Utbildningen är vid fyra tillfällen och tid bör avsättas mellan träffarna för att tillgodogöra sig kurs innehållet så bra som möjligt.

kallelse samt faktura kommer till angiven adress efter godkänd bokning och spikad kurs start

Välkommen med din bokning till kursen

Bokningar

2 250,00kr