Wordpressutbildningen

Wordpressutbildningen

Google Analytics analysera din hemsida

Kurs start
3 september - 18:00, 4 träffar

Att mäta är att veta

Google Analytics - analysera din hemsida för fler besökare

Kursen är en grundkurs där vi går igenom hur du med hjälp av mätdata från din hemsida och analysverktyget Google Analytics förstår vilka delar av hemsidan som genererar besökare eller från vilken kanal dessa kommer.

Kursen vänder sig till dig som vill analysera och justera din hemsida för att få mer besökare.

Kursen är en grundkurs där vi  går igenom hur du med hjälp av mätdata från din hemsida, och analysverktyget Google Analytics förstår vilka delar av hemsidan som genererar besökare. Vart dessa besökare kommer ifrån för kanal och vad som intresserar dem på din hemsida. Det är viktigt att kunna mäta och se besökarnas resa på hemsidan för att kunna förbättra sidans resultat och användarvänlighet. Med hjälp av Analytics kan vi se vilka kanaler som besökarna kommer ifrån och hur väl våra reklam kampanjer eller facebooks publiceringar fungerar. Har du en webbutik så är det ett utmärkt verktyg för att analysera hur bra dina produkter syns och levererar på nätet. Att löpande få rapporter från Google Analytics underlättar besluten om vilka åtgärder som skall göras på hemsidan för att öka ditt resultat.

 

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

När du vill öka besökare med hjälp av analys och rapporter.

Med data insamlat av Google Analytics använder vi memento metoden för att ta fram beslutsunderlag, vi skapar och använder rapporten för att följa upp utfallet av besökarnas beteende. med hjälp av det underlaget kan vi göra hemsidan mer besöks vänlig och öka konverteringsfrekvensen på dina målsidorna.

Du bör avsätta tid mellan träffarna för arbete med din hemsida för att få maximal utdelning av kursens innehåll . För dig som har en fysisk butik och webbutik är det möjligt att med din webbutik arbeta för ökad försäljning på nätet och i den fysiska butiken.

Utbildade med löpande Certifieringar är nyckeln till hög kvalité på våra utbildningar

Våra kursledare är certifierad inom respektive ämnes certifiering program, Vi vidareutbildas löpande för att kunskaps kvalité på alla kurserna skall vara så nära framkanten av den digitala utvecklingen som möjligt. Utveckling är er bas, utbildning vår passion och tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan har vi folkbildat cirkeldeltagare från traditionella verksamheter till att möta den digitala framtiden i takt som passar de flesta och resultat som överträffar förväntningarna.

 

Samverkans partners

Folkbildande digitalisering, för att vara relevanta för fler i dag och imorgon!

Certifierad

Plats och tid

Kurslokaler:  Centralgatan 3, Alvesta endast en kort promenad på cirka 100 m från Alvesta resecentrum.

Start datum och tid  21 Augusti Kl 18:00 , 4 träffar

Utbildningen är vid fyra tillfällen och tid bör avsättas mellan träffarna för att tillgodogöra sig kurs innehållet så bra som möjligt.

Kallelse samt faktura kommer till angiven adress efter godkänd bokning och spikad kurs start

Kursen omfattar fyra träffar. Vi utgår från kursdeltagarnas grundkunskaper och målsättningar, för att diskussioner frågor och funderingar ska komma så nära kursdeltagarnas individuella målsättning. Avsteg eller förändringar i arbetsplanen sker efter behov i samråd med kursdeltagare för att uppnå ett bra resultat av uppsatta mål.

Välkommen med din bokning

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.