Hur du lyckas på sociala medier – Strategi med enkla medel

Dela gärna inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Hur du lyckas på sociala medier – Besöksresan till din hemsida börjar vanligtvis i någon av de sociala medierna eftersom de är en plats där merparten av din målgrupp spenderar en eller flera timmar varje dag. De sociala medierna är den plats där du kan inspirera och påverka målgruppen till att göra en sökning på Google efter ditt varumärke eller produkt. Sociala mediers konverteringar till din webbutik eller hemsida är hundra procent mätbart med Google Analytics, vilket gör att du lätt kan analysera resultat på dina publiceringar.

Kursinnehåll
Hur du lyckas på sociala medier – Kursen lär dig hantera dina sociala medier med hjälp av en publiceringsstrategi som ger dig bra synlighet i rätt kanal vid rätt tid. Det är kanske en självklarhet för de flesta att innehållet i publiceringarna behöver vara laddade med ett värde för målgruppen. Publiceringarna ska ha text med kvalité och innehåll som informerar, inspirerar och instruerar. Bilderna ska vara relevanta till texten. Posten ska publiceras i rätt kanal till rätt målgrupp.

Kursen är grundläggande för hur du hanterar din publicering i respektive socialt media, hanterar texter, bilder och taggar. Vi går igenom hur du bäst publicerar på Facebook, Instagram och Twitter.

Under kursens gång trimmar vi din publiceringsstrategi så du har möjlighet att nå dina mål på ett bra och effektivt sätt. Kursen ger dig förutsättningarna att med hjälp av dina sociala medier och publiceringsverktyget klara av att hantera detta som ett proffs utan att ge avkall på vardagen.

Kursen utgår från deltagarnas kunskaper och mål för att samtal, frågor och funderingar ska komma så nära de individuella målen som möjligt. Avsteg eller förändringar i arbetsplanen sker efter behov i samråd med deltagarna för att uppnå ett bra resultat av uppsatta mål.

Läs mer om kursen på Studieförbundet Vuxenskolan

Förkunskaper
Kursen är en grundkurs – du behöver inga förkunskaper.

Material
Studiematerialet är dina sociala medier, publiceringsverktyget samt det material gruppen tar fram under träffarna.

Kursledare
Ledare Mikael Bexander, Alvesta är certifierad inom respektive ämnesområde.

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill lära dig om WordPress, webbutiker och sociala medier finns ett antal andra kurser du har möjlighet att anmäla dig till.

Bra att veta
Kursen omfattar sex träffar och tid bör avsättas mellan träffarna för att tillgodogöra sig kursinnehållet så bra som möjligt. Kursen utgår från kursdeltagarnas grundkunskaper och målsättningar för att diskussioner frågor och funderingar ska komma så nära kursdeltagarnas individuella målsättning. Avsteg eller förändringar i arbetsplanen sker efter behov i samråd med kursdeltagare för att uppnå ett bra resultat av uppsatta mål.

Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.

WordPressutbildningen strävar efter att hålla hög kvalité på kurserna. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.

Bokningar

2 900,00kr


Prenumerera på Wordpressutbildningens Nyhetsbrev

uppdateringar som utvecklar dig inom digital kommunikation

Läs mera

test