Wordpressutbildningen

Wordpressutbildningen

WordPressutbildningen - Kommunikatörens guide till att lyckas med sociala medier

Kurs start
8 oktober - 6 träffar

kommunikatörens guide
Lyckas med sociala medier

Lär dig verktygen för sociala medier

Kursen går igenom de viktiga funktionerna och reglerna i respektive social kanal för att ditt budskap ska synas. För att lyckas är det av vikt att hantera de sociala medierna utifrån riktlinjerna som finns i respektive kanal.

Kommunikatörens guide till att lyckas med sociala medier

Kurs för dig som arbetar som kommunikatör eller informatör på företaget eller föreningen där du är verksam

Facebook , Instagram, Twitter och Youtube är sociala medier med egna ekosystem. Gemensamt för dessa är att de inspirerar och skapar intresse för varumärken eller produkter. Det organiska resultatet är kostnadsfritt, men kräver en hel del arbete med konsekvent publicering. Det som skiljer medierna åt är att deras algoritmer och användarbeteende är helt olika – därför måste du anpassa dina publiceringar efter kanalens riktlinjer för att få ut det du vill ha. 

Som du säkert redan vet så är det mycket oönskat brus bland poster som publiceras på sociala medier. Detta är något som kan undvikas och öka värdet på din Facebooksida om du gör rätt och ger sidan rätt geografisk placering. En lokalt placerad Facebooksida delar publiceringar på orten där verksamheten sker har högre konvertering och behåller följare kvar i kanalen då budskapen som publiceras är relevanta för den lokala målgruppen.

Google Analytics är ett verktyg för att värdera hur bra hemsidor och sociala medier fungerar. Med hjälp av data insamlat av Google Analytics använder vi mementometoden för att ta fram beslutsunderlag. Vi använder rapporten för att gör hemsidan mer besöksvänlig och öka konverteringsfrekvensen på målsidorna.

Kursen utgår från deltagarnas kunskaper och mål för att samtal, frågor och funderingar ska komma så nära de individuella målen som möjligt. Avsteg eller förändringar i arbetsplanen sker efter behov i samråd med deltagarna för att uppnå ett bra resultat av uppsatta mål.

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Samverkans partners

Folkbildande digitalisering, för att vara relevanta för fler i dag och imorgon!

Du bör avsätta tid mellan träffarna för arbete med din kommunikations plan och publiceringar för att få maximal utdelning av kursens innehåll.

Kursen omfattar sex träffar. Vi utgår från kursdeltagarnas grundkunskaper och målsättningar för att diskussioner frågor och funderingar ska komma så nära kursdeltagarnas individuella målsättning. Avsteg eller förändringar i arbetsplanen sker efter behov i samråd med kursdeltagare för att uppnå ett bra resultat av uppsatta mål.

Utbildade med löpande Certifieringar är nyckeln till hög kvalité på våra utbildningar

Våra kursledare är certifierad inom respektive ämnes certifiering program, Vi vidareutbildas löpande för att kunskaps kvalité på alla kurserna skall vara så nära framkanten av den digitala utvecklingen som möjligt. Utveckling är vår bas, utbildning vår passion och tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan har vi folkbildat cirkeldeltagare från traditionella verksamheter till att möta den digitala framtiden i takt som passar de flesta och resultat som överträffar förväntningarna

Certifierad

Plats och tid

Kurslokaler:  Centralgatan 3, Alvesta endast en kort promenad på cirka 100 m från Alvesta resecentrum.

Start datum och tid enligt ovan specificerad tid.

Utbildningen är vid sex tillfällen och tid bör avsättas mellan träffarna för att tillgodogöra sig kurs innehållet så bra som möjligt.

Kallelse samt faktura kommer till angiven adress efter godkänd bokning och spikad kurs start

Välkommen med din bokning

Bokningar

4 800,00kr