Wordpressutbildningen

Wordpressutbildningen

Hantera dina internet egendomar säkert

Kurs start
26 Augusti - 3 träffar

Hantera dina inloggningar – med ett säkert lösenord!

Hur ska ett säkert lösenord se ut? Efter kursen vet du hur du skapar säkrare lösenord och trygga inloggningar på internet som skyddar din digitala identitet på datorn, telefonen och surfplattan. Du kommer också känna till hur du underhåller din digitala säkerhet och testar om säkerheten håller måttet. Kursen visar en tjänst som gör att du bara behöver hålla reda på ditt huvudlösenord – ett lösenord till din säkerhetstjänst med säkra lösenord till alla dina inloggningar.

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Du bör avsätta tid mellan träffarna för att arbeta med din säkerhets app för att få maximal utdelning av kursens innehåll .Kursen omfattar tre träffar. Vi utgår från kursdeltagarnas grundkunskaper och målsättningar för att diskussioner frågor och funderingar ska komma så nära kursdeltagarnas individuella målsättning. Avsteg eller förändringar i arbetsplanen sker efter behov i samråd med kursdeltagare för att uppnå ett bra resultat av uppsatta mål.

  • Inloggning på e-postkonto
  • Inloggning på de nätbutiker som du handlar på
  • Säkerhets program med hantering av säkert lösenord
  • Säkra anteckningar
  • Dubbel Autentisering på mejl konton
  • Dubbel Autentisering på sociala medier

Var förbered för de digitala farorna med säker datahantering.

Samverkans partners

Folkbildande digitalisering, för att vara relevanta för fler i dag och imorgon!

Utbildade med löpande Certifieringar är nyckeln till hög kvalité på våra utbildningar

Våra kursledare är certifierad inom respektive ämnes certifiering program, Vi vidareutbildas löpande för att kunskaps kvalité på alla kurserna skall vara så nära framkanten av den digitala utvecklingen som möjligt. Utveckling är vår bas, utbildning vår passion och tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan har vi folkbildat cirkeldeltagare från traditionella verksamheter till att möta den digitala framtiden i takt som passar de flesta och resultat som överträffar förväntningarna

Certifierad

Plats och tid

Kurslokaler:  Centralgatan 3, Alvesta endast en kort promenad på cirka 100 m från Alvesta resecentrum.

Start datum och tid enligt ovan specificerad tid.

Utbildningen är vid tre tillfällen och tid bör avsättas mellan träffarna för att tillgodogöra sig kurs innehållet så bra som möjligt.

Kallelse samt faktura kommer till angiven adress efter godkänd bokning och spikad kurs start

Välkommen med din bokning

Bokningar

1 750,00kr