Wordpressutbildningen

Wordpressutbildningen

Sociala medier ett gratis verktyg.

Sociala medier

Sociala medier Inspirera och informera dina kunder om fördelarna med din verksamhet.

Sociala medier startar besöksresan för din målgrupp till din tänkta konvertering . Besöksresan till din hemsida börjar vanligtvis i någon av de sociala medierna. Efter som sociala medier är en plats där merparten av din målgrupp spenderar en eller flera timmar på varje dag. Är sociala medier just den plats som du kan inspirera och påverka målgruppen till att göra en konvertering eller en sökning på google efter ditt varumärke eller produkt. Sociala mediers konverteringar till din webbutik eller hemsida är hundra procent mätbart med google analytics, vilket gör att  du lätt kan analysera resultat på dina publiceringar.

Att mäta är att veta – Lätt att fatta beslut med facit på hand

Styrkan med sociala medier

Det som gör sociala medier så starkt som kommunikationsplattform, är att merparten av befolkningen är där varje dag och medierna mäter och skapar rapporter som gör din målgrupps agerande på dina kanaler till ett facit för dig. Vi kan se hur väl dina publiceringar och marknadsföring fungerar för att där efter anpassa och justera innehållet.  På en relativ kort tid så har du tillräckligt med rapport data för att använda memento metoden för att veta vad som genererar affärsvärden.

För att lyckas med din publiceringsplan.

Lyckas med sociala medier är lätt med en strategi och en publiceringsplan.

Det är kanske en självklarhet för de flesta att innehållet i publiceringarna behöver vara laddade med ett värde för målgruppen. Publiceringarna skall ha text med kvalité och innehåll som informerar, inspirerar och instruerar. Bilderna skall vara relevanta till texten. Posten skall publiceras i rätt kanal till rätt målgrupp.

Att göra en omvärldsanalys och bygga din publicerings plan och strategi utifrån dessa faktorer är en bra början. 

Segmentering innebär att du delar upp marknaden i mindre grupper för att enklare kunna urskilja vilka som är företagets kunder. Ett marknadssegment utgörs av kunder med gemensamma distinkta behov, karaktärsdrag och beteendemönster. Man kan säga att ett segment är dem som reagerar på ett liknande sätt på din marknadsföring.

Targeting innebär att du segmenterat marknaden i grupper, väljer ut vilket av segmenten du vill satsa på och inrikta dig till. De olika segmentens attraktivitet utvärderas och du väljer sedan det segment som har bäst förutsättningar att skapa kundvärde över tiden.

Positionering handlar om hur du strävar efter att nå en klar, tydlig och attraktiv plats i konsumenternas medvetande jämfört med konkurrenterna. Det är i positioneringen som man bestämmer vilken position företagets erbjudande vill nå.

Differentiering innebär att du utformar ett annorlunda värdeerbjudande, där innehållet skiljer sig från konkurrenternas erbjudanden, d.v.s. en konkurrensfördel genom ett högre eller annorlunda kundvärde.

Lär dig att hantera de Sociala kanalerna  med denna grund kurs

Du kommer med enkla medel och utan stress hantera lejonparten av sociala medier på ett bra sätt.


Kursen lär dig hantera din sociala medier med hjälp av publiceringsstrategi som ger dig bra synlighet i rätt kanal vid rätt tid. Kursen är grundläggande för hur du hanterar din publicering i respektive socialt media, hanterar texter, bilder och taggar. Vi går igenom hur du bäst publicerar på Facebook, Instagram, Twitter.

Under kursens gång trimmar vi din publiceringsstrategi så du har möjlighet att nå dina mål på ett bra och effektivt sätt. Kursen ger dig förutsättningarna att med hjälp av Facebook, Twitter, Instagram och publiceringsverktyget klara av att hantera detta som ett proffs utan att ge avkall på vardagen.

Kursen utgår från deltagarnas kunskaper och mål för att samtal, frågor och funderingar ska komma så nära de individuella målen som möjligt. Avsteg eller förändringar i arbetsplanen sker efter behov i samråd med deltagarna för att uppnå ett bra resultat av uppsatta mål.

När du vill öka spridningen  av ditt budskap och initiera besöksresan mot din hemsida

 

Utbildade med löpande Certifieringar är nyckeln till hög kvalité på våra utbildningar

Våra kursledare är certifierad inom respektive ämnes certifiering program, Vi vidareutbildas löpande för att kunskaps kvalité på alla kurserna skall vara så nära framkanten av den digitala utvecklingen som möjligt. Utveckling är vår bas, utbildning vår passion och tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan har vi folkbildat cirkeldeltagare från traditionella verksamheter till att möta den digitala framtiden i takt som passar de flesta och resultat som överträffar förväntningarna.

 

Google analytics individual qualification

Advanced Google analytics Certification

 

Plats och tid

Kurslokaler:  Centralgatan 3, Alvesta endast en kort promenad på cirka 100 m från Alvesta resecentrum.

Start datum och tid enligt ovan specificerad tid.

Utbildningen är vid sex tillfällen och tid bör avsättas mellan träffarna för att tillgodogöra sig kurs innehållet så bra som möjligt.

kallelse samt faktura kommer till angiven adress efter godkänd bokning och spikad kurs start

 

Välkommen med din bokning

 

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.