Wordpressutbildningen

Wordpressutbildningen

Hemsida individuell fördjupning

Kurs start
8 Juni - 5 träffar

wordpress
webbutik
hemsida

WordPress
Fördjupning

Målgrupp för denna WordPress fördjupning cirkel är de som tidigare deltagit i WordPress Grund eller kan grunderna och vill vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper.
Påbyggnadskursen fördjupar kunskaper i WordPress  och besöksresan för din målgrupp.

Vi bygger webbutikerna och hemsidorna tillsammans.

Vi bygger och hanterar din hemsida utifrån dina mål med handledning av kursledare.

  • Visualisering av besöksresan till din hemsida.
  • Skapar meny strukturer
  • GDPR för din hemsida
  • Kopplingar till sociala medier
  • Individuell typografi för hemsida
  • Koppla in Google Serch Console
  • Koppla in Google Analytics

Vi arbetar med text och bilder för att skapa hemsidor som lockar besökare utifrån ditt  mål och besökarens sökning. Hemsida är ett brett begrepp för en digital lösning som uppfyller ett eller fler mål. det kan vara informations spridning, försäljning av produkter eller tjänster . Hemsidor som är av en helt icke kommersiell avsikt har sällan behov av att synas i sökmotorer men ett behov av att skötas rätt, typ exemplet är en bostadsrätts förenings  hemsida som skall nå en begränsad grupp med människor. Oavsett vad ditt mål är så anpassar vi kursen efter dina behov och önskemål, för att passa just din WordPress-hemsida.

 

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Samverkans partners

Folkbildande digitalisering, för att vara relevanta för fler i dag och imorgon!

Du bör avsätta tid mellan träffarna för arbete med dina webb produkter för att få maximal utdelning av kursens innehåll . För dig som har en fysisk butik och webbutik är det möjligt att med din webbutik arbeta för ökad försäljning på nätet och i den fysiska butiken. Kursen omfattar fem träffar. Vi utgår från kursdeltagarnas grundkunskaper och målsättningar för att diskussioner frågor och funderingar ska komma så nära kursdeltagarnas individuella målsättning. Avsteg eller förändringar i arbetsplanen sker efter behov i samråd med kursdeltagare för att uppnå ett bra resultat av uppsatta mål

Certifierad

Utbildade med löpande Certifieringar är nyckeln till hög kvalité på våra utbildningar

Våra kursledare är certifierad inom respektive ämnes certifiering program, Vi vidareutbildas löpande för att kunskaps kvalité på alla kurserna skall vara så nära framkanten av den digitala utvecklingen som möjligt. Utveckling är vår bas, utbildning vår passion och tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan har vi folkbildat cirkeldeltagare från traditionella verksamheter till att möta den digitala framtiden i takt som passar de flesta och resultat som överträffar förväntningarna

Plats och tid

Kurslokaler:  Centralgatan 3, Alvesta endast en kort promenad på cirka 100 m från Alvesta resecentrum.

Start datum och tid enligt ovan specificerad tid.

Utbildningen är vid sex tillfällen och tid bör avsättas mellan träffarna för att tillgodogöra sig kurs innehållet så bra som möjligt.

Kallelse samt faktura kommer till angiven adress efter godkänd bokning och spikad kurs start

 

Välkommen med din bokning

Bokningar

2 900,00kr