Wordpressutbildningen

Wordpressutbildningen

WordPress Hemsida / Webbutik Grundkurs

Kurs start
27 Augusti - 4 träffar

wordpress
Hemsida
webbutik

WordPress utbildning Grundkurs

Skapa en hemsida med webbutik och hantera din webbplats – kursen vänder sig till dig som är aktiv i en förening, har ett företag eller kanske helt enkelt vill skaffa dig en privat egen hemsida, och som har en önskan att lära dig att skapa och hantera en hemsida med webbutik. Och också att få den besökt!

WordPress Cirkel Grundkurs

Skapa en hemsida och hantera din webbplats – kursen vänder sig till dig som är aktiv i en förening, har ett företag eller kanske helt enkelt vill skaffa dig en privat egen hemsida, och som har en önskan att lära dig att skapa och hantera en hemsida. Och också att få den besökt!

Du behöver inga speciella förkunskaper för att vara med i denna kurs WordPressutbildningen Grund. Du får lära dig allt det viktiga i processen att skapa en hemsida och att hantera din webbplats. Du får även arbeta med att anpassa din hemsida med olika teman och inställningar

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Samverkans partners

Folkbildande digitalisering, för att vara relevanta för fler i dag och imorgon!

Du bör avsätta tid mellan träffarna för arbete med dina webb produkter för att få maximal utdelning av kursens innehåll .
För dig som har en fysisk butik och webbutik är det möjligt att med din webbutik arbeta för ökad försäljning på nätet och i den fysiska butiken.

Kursen omfattar fyra träffar. Vi utgår från kursdeltagarnas grundkunskaper och målsättningar för att diskussioner frågor och funderingar ska komma så nära kursdeltagarnas individuella målsättning. Avsteg eller förändringar i arbetsplanen sker efter behov i samråd med kursdeltagare för att uppnå ett bra resultat av uppsatta mål.

Utbildade med löpande Certifieringar är nyckeln till hög kvalité på våra utbildningar

Våra kursledare är certifierad inom respektive ämnes certifiering program, Vi vidareutbildas löpande för att kunskaps kvalité på alla kurserna skall vara så nära framkanten av den digitala utvecklingen som möjligt. Utveckling är vår bas, utbildning vår passion och tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan har vi folkbildat cirkeldeltagare från traditionella verksamheter till att möta den digitala framtiden i takt som passar de flesta och resultat som överträffar förväntningarna

Certifierad

Plats och tid

Kurslokaler:  Centralgatan 3, Alvesta endast en kort promenad på cirka 100 m från Alvesta resecentrum.

Start datum och tid enligt ovan specificerad tid.

Utbildningen är vid fyra tillfällen och tid bör avsättas mellan träffarna för att tillgodogöra sig kurs innehållet så bra som möjligt.

Kallelse samt faktura kommer till angiven adress efter godkänd bokning och spikad kurs start

Välkommen med din bokning

Bokningar

1 850,00kr