Wordpressutbildningen

Wordpressutbildningen

Välkommen till WordPressutbildningen Digitala live utbildningar

Utbildningar för att hantera hemsidor – sociala medier och analysverktygen som bekräftar dina konverterings kanaler 

WordPress intensiv

3 dagars intensivkurs i WordPress i Alvesta.
Vi lär dig

Sociala medier

Hantera dina sociala medier enkelt . Lär dig Enkelt

Digital kommunikation

Utveckla dig som kommunikatör Lär dig verktygen

Besöksresan börjar på sociala medier

Lyckas du med din digitalisering? Då börjar förmodligen dina besökaren resan sociala medierna och fortsätter för en konvertering på din hemsida. Det är kanske en självklarhet för dig att innehållet du publicerar behöver vara laddade med ett värde för målgruppen. Publiceringar med text av kvalité och fyllt av innehåll som informerar, inspirerar och instruerar.

Lär dig verktygen som ger dig fördelarna på sociala medier och hemsidor

Besöksresan till din hemsida börjar vanligtvis i någon av de sociala medierna. Eftersom sociala medier är en plats där merparten av din målgrupp spenderar en eller flera timmar på varje dag. Är sociala medier just den plats som du kan inspirera och påverka målgruppen till att göra en konvertering eller en sökning på google efter ditt varumärke eller produkt.

Fyra punkter som sätter målgruppen i focus.

  • Segmentering innebär att du delar upp marknaden i mindre grupper för att enklare kunna urskilja vilka som är företagets kunder.
  • Positionering handlar om hur du strävar efter att nå en klar, tydlig och attraktiv plats i konsumenternas medvetande jämfört med konkurrenterna.
  • Targeting innebär att du segmenterat marknaden i grupper, väljer ut vilket av segmenten du vill satsa på och inrikta dig till.
  • Diffrentiering innebär att du utformar ett annorlunda värdeerbjudande, där innehållet skiljer sig från konkurrenternas erbjudanden.

Samverkans partners

Folkbildande digitalisering, för att vara relevanta för fler i dag och imorgon!